rozpocznij kurs

Era cyfrowa stawia przed instytucjami kultury szereg nowych wyzwań. Instytucje przechodzą proces transformacji cyfrowej posługując się procesami, technikami i narzędziami niedopasowanymi do nowej sytuacji. Wierzymy, że kluczem do powodzenia jest: silne osadzenie projektów w strategii instytucji, rozwój oparty o dane wspierające intuicję twórcy, angażowanie interdyscyplinarnych zespołów, projektowanie zorientowane na użytkownika. Brak tych elementów nie pozwala instytucjom kultury na wykorzystanie pełni możliwości technologii cyfrowych w realizacji misji i wypełnianiu swojej społecznej roli.

"Transformator kultury" to zbiór dobrych praktyk i narzędzi z obszarów zarządzania, projektowania oraz inżynierii oprogramowania tworzących szkielet procesu stworzony pod kątem projektów cyfrowych i dopasowany do realiów instytucji kultury. Wykorzystanie tych narzędzi i praktyk może wesprzeć instytucje w bardziej efektywnym realizowaniu ich misji.